Što je ePlac.eu?

ePlac nova je i jedinstvena tržišna platforma namijenjena za poticanje/povećanje proizvodnju/prodaju lokalnih poljoprivrednih proizvođača bilo oni OPG-ovi, obrti, poduzeća, zadruge ili udruge, te kontroliranu kupnju pravih domaćih proizvoda od strane kupaca (privatnih osoba, pravnih osoba, javnoga sektora).

Idealna je i za brandiranje lokalnih proizvoda i zaštitu proizvoda s određenih mikrolokacija (općina, grad, županija, regija). Također se proizvođači, ako žele, mogu prema željama i interesima, grupirati u interesne prodajne/proizvodne skupine s kojima mogu kvalitetnije zadovoljiti zahtjevno i najzahtjevnija tržišta.

Proizvođačima se štite njihovi proizvodi s njihovih lokalnih područja gdje se ne mogu prijavljivati/pojavljivati proizvođači iz drugih područja, općina, gradova, država. Kupci (privatne osobe, pravne osobe, javni sektor) će dobiti direktnu komunikaciju s pravim proizvođačima gdje će se moći uvjeriti u njihovu kvalitetu, količinu, načine i dane/vrijeme isporuke. Kupci mogu kupovati i komunicirati s proizvođačima sa svih područja bez obzira odakle su i s time se povećavaju i konkurentnost i optimalna cijena za kvalitetu, ali i brandiranje samih pojedinih proizvođača/proizvoda.

ePlac donosi ono čega do sada nije bilo, pravu vezu između poljoprivrednog proizvođača i kupca. Razvijena je kao web i mobilna platforma, uz sufinanciranje i potporu Grada Bjelovara.

ePlac - O nama - Web tržnica i gradska tržnica
BESPLATNO SE REGISTRIRAJTE